Imprimir esta páxina

Índices dos nove tomos do Adral e 14 textos recomendados

Para facilita-la lectura dos nove tomos de Adral e valora-la súa dimensión temática ofrécense aquí catro índices.

O primeiro é un índice temático e nisto respectámo-la ordenación que o propio autor lle deu nas edicións publicadas en Ediciós do Castro entre 1979 (Adral) e 1996 (Noveno Adral).

O segundo índice é un índice de persoas. Anotamos aquí unicamente as persoas que directa ou indirectamente se mentan no propio título

O terceiro índice é un índice xeográfico de lugares. Anotamos aquí unicamente os lugares que directa ou indirectamente se mentan no propio título do Adral correspondente.

O cuarto índice é un índice alfabético de artigos.

Na vontade de mellorar estes índices, agradécese a comunicación de calquera deficiencia ou errata que unha lectura atenta poida detectar