Imprimir esta páxina

O Consello da Cultura Galega reedita "Os nenos"

“Aínda non cumprira os vinte anos cando Filgueira Valverde escribiu 'Os nenos' un libro de creación literaria que dá as claves do que pensaba a xeración do Seminario de Estudos Galegos”, explicou Ramón Villares.

Descarga aquí a versión facsimilar publicada polo CCG

Ver noticia no portal do Consello da Cultura Galega