• A Fundación Filgueira Valverde naceu como Fundación Cultural Privada de Interese Galego, da man de don Xosé Filgueira Valverde e a súa esposa, dona Mª Teresa Iglesias Oscáriz, o día 24 de Nadal do ano 1983, constituíndose en carta fundacional ante o notario de Pontevedra Eduardo Méndez Apenelas.
  •  

  • O seu primeiro padroado estivo constituído por: D. Xosé Filgueira Valverde (Presidente), Dª María Teresa Iglesias de Oscariz, D. José Carlos Valle Pérez, como Director Adxunto do Museo de Pontevedra; D. José Fuentes Alende, funcionario do devandito Museo; D. Joaquín Arias y Diaz de Rabago, en representación de la Fundación Barrie de la Maza; e os fillos maiores do matrimonio, D. Xosé Fernando e Dª Araceli Filgueira Iglesias. 
  •  

  • O fin da Fundación é o de estimular e favorecer a cultura galega e os seus valores tradicionais dentro do espírito do humanismo cristián, en especial nos aspectos cultivados polo seu fundador, o Prof. Filgueira Valverde, nos seus estudos e investigacións divulgados en publicacións, leccións e conferencias. E para todo elo promoverá o espallamento da súa obra e coidará asemade da ordenada conservación dos orixinais e documentación existente.

Día das Letras Galegas 2015

Con esta elección sáldase unha débeda histórica que a RAG tiña con Filgueira Valverde. Destaca o seu irreprochable compromiso coa defensa e promoción da cultura galega, así como o seu legado intelectual que constitúe, pola súa amplitude e calidade, un dos máis importantes da segunda metade do séculos XX. 

Filgueira era un sabio en moitos saberes: en arqueoloxía, en historia da arte, en folclore... e logo tiña dúas grandes especialidades: Compostela e Pontevedra; era o máximo pontevedrólogo que ten dado o mundo e un dos máximos santiagólogos. Despois da morte de Otero Pedrayo,  Filgueira é o último polígrafo galego.

Xesús Alonso Montero.

Presidente da Real Academia Galega

 

Acto de Entrada de Filgueira na RAG

Á Cultura Galega

Quixera lograr destas páxinas miñas que fixesen ao lector amar, por coñecer, os vellos oficios da nosa terra, si é que mira con desdén a quen os exercen, si é que pasa con indiferenza ante obras fillas do seu esforzo, móstrense na dignidade dos museos ou sáianlle ao paso no "trivium" aldeán, no feiral, na rúa, no porto...

Información de contacto

 contacto (@) filgueiravalverde.gal
 +34 646 082 658
 Rúa Benito Corbal 19
36001 Pontevedra

Síguenos